Haberİşlemi.com

Tarafsız ve Şeffaf HaberGündem

Emekli ikramiyesi ile ilgili flaş haber: Mahkeme kararıyla emekliye ikramiye farkı

Kadrosuzluk, ıslak haddi, görev malulü ve vefat hasebiyle haklarında emeklilik hükümleri uygulananların emeklilik ikramiyesi hesaplarında yargı kararıyla ek olanaklar getirildi.

Ankara 4. İdare Mahkemesi kararıyla, 2015 seneninde çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli var olan Bir takım memurlara ikramiye farkı ödenmesinin yolu açıldı.Böylece, kadrosuzluk, ıslak haddi, görev malulü ve vefat hasebiyle haklarında emeklilik hükümleri uygulananların emeklilik ikramiyesi hesaplarına ek olanaklar getirildi.
Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’in açtığı “emsal niteliğindeki” kararın getirdiklerini Esen, mahkeme kararına dayanarak şöyle açıkladı:

İKRAMİYE FARKI

1- çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinde kadrosuzluk, ıslak haddi, görev malulü ve vefat hasebiyle haklarında emeklilik hükümleri uygulananların çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli ikramiyesi hesaplarında Bir takım ek olanaklar getirildi. Bu bağlamda anılan kişilere çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli aylığına dogruluk kazandıkları tarihi izleyen üç ay içinde görevli aylık katsayılarındaki artışlar ile emekliliği izleyen evvel mali sene birinci ayında katsayılar dışındaki başka unsurlarda alana istikbal artışların ikramiye farkı olarak Ayrı olarak ödenecek.

2- ocakta 2016 tarihinde yürürlüğe giren 3. asama Toplu Sözleşmenin 42. Maddesiyle (aylık aylık katsayısı artışı dışında) halk personeli amaciyla ek göstergeler üzerinden hesaplanan çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli aylığı bağlama oranlarında 15 puanlık tek artış getirildi. Böylelikle çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde ay/yıl bazında 118 Lira artış yapıldı. 30 hizmet senesi amaciyla üç bin 540 Lira ek ikramiye hakkı getirildi.

3- ek göstergeler üzerinden aylık bağlama oranlarındaki artışlar hasebiyle dogruluk sahiplerine (başvurularına neden kalmaksızın direk yapılması gereken) ek ikramiyeler sosyal güvenlik müessesesi tarafından ödenmedi. sosyal güvenlik müessesesi işlemine karşı hukuka aykırılık hasebiyle yönetimsel yargıda iptal davası açtım.

3 YIL SÜRDÜ

Ankara 4.İdare Mahkemesine açtığım dava takriben üç sene ardindan emekliler lehine sonuçlandı, yoksun kaldığım Parasal hakların yasal Getiriyi ile ödenmesine karar verdi. miştir.”

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’in avukatı Çağla Esenkaya, kararla alakalı olarak şunları söyledi:

“Ankara 4. İdare Mahkemesi kararı emsal niteliğindedir. Hukuka/kanuna ve hakkaniyete ahenk gösteren tek karar çıktı. Bu suretle kadrosuzluk, ıslak haddi/ görev malullüğünden çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli olmuş çok sayıda halk personeli emeklisinin  mağduriyetlerinin giderilmesinin önü açıldı. Bu vaziyette olanların dahada çok gecikmeksizin haklarını aramalı.”

20180705_113232

LEAVE A RESPONSE

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir